ObÄas se stane, že potÅ™ebujeme pÅ™evézt takový náklad, který se do kufru běžného automobilu zkrátka nevejde. Typickým příkladem je stÄ›hování, případnÄ› koupÄ› nového nábytku. A aÄkoliv tyto situace rozhodnÄ› nejsou na denním pořádku, setká se s nimi v podstatÄ› každý z nás. Jak je ale vyÅ™eÅ¡it?

Obvyklým Å™eÅ¡ením je půjÄit si od příbuzného Äi známého, který jej vlastní, vozík požadované velikosti. Zde je vÅ¡ak potÅ™eba být opatrný – k jízdÄ› s vozíkem od urÄité velikosti je potÅ™eba zvláštní Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Navíc, jízda s vozíkem, zvláštÄ› plným, se liší od té bez nÄ›j. Pokud s tím nemáte zkuÅ¡enosti, je lepší si vÅ¡e nejdříve vyzkouÅ¡et, případnÄ› požádat o pomoc nÄ›koho, kdo takto řídit umí.

prives1

Problém vÅ¡ak může nastat v případÄ›, že neznáme nikoho, kdo by mÄ›l přívÄ›s, který by nám mohl půjÄit. Ani zde si vÅ¡ak nemusíme zoufat. Pomoci nám může půjÄovna přívÄ›sů Pujcovna-praha9.cz. Jedná se o autopůjÄovnu, kde jsou souÄástí vozového parku i nejrůznÄ›jší typy přívÄ›sů.

Zde je samozÅ™ejmé, že za půjÄení budete muset zaplatit urÄitou Äástku. Navíc, pokud vozík nÄ›jakým způsobem poÅ¡kodíte, může po vás být požadována náhrada. Proto se doporuÄuje jezdit v tomto případÄ› skuteÄnÄ› opatrnÄ›.

prives3

Dobrá, ale kdy se vyplatí jít do půjÄovny, a kdy je lepší jiné Å™eÅ¡ení? V první Å™adÄ› je nutné si uvÄ›domit, jak Äasto budete vozík potÅ™ebovat. Pokud potÅ™ebujete například jen pÅ™evézt nábytek z prodejny domů, pak se vyplatí si jej půjÄit. AvÅ¡ak když stavíte dům, a budete po dobu nÄ›kolika mÄ›síců vozit materiál na stavbu, nehledÄ› na následné stÄ›hování, pak se vám mnohem více vyplatí si koupit svůj vlastní.

To má i tu výhodu, že se nemusíte bát, pokud jej odÅ™ete Äi jinak mírnÄ› poÅ¡kodíte. Zde budete odpovídat jen sami sobÄ›. A pokud vám dané poÅ¡kození nebude vadit, pak je vÅ¡e v pořádku.

Proto je dobré si vÅ¡e pÅ™edem rozmyslet. Ideální je spoÄítat si, na kolik penÄ›z nás půjÄení vozíku vyjde, a kolik stojí nový. Na základÄ› tÄ›chto kalkulací si pak vyberte, co je pro vás výhodnÄ›jší. Pak nebudete litovat.