Je pravdou, že zdaleka ne každá firma má na začátku vlastní prostory, které by mohla použít jako vlastní sídlo. Proto často využívají možnost mít to virtuální. To v podstatě znamená, že si pronajmou prostory, které mohou v případě potřeby využívat jako kanceláře.

Proč je to ale nezbytné? Jednoduchou odpovědí je zákon. Ten totiž vyžaduje, aby každá firma měla svou specifickou adresu, kde skutečně sídlí. To je nutné proto, aby jim bylo možné doručovat nejen oficiální korespondenci.

Dobrá, ale kde jej najít? Na to neexistuje jednoduchá odpověď. Samozřejmě, v mnoha případech je lepší větší město, avšak které? V nabídkách společností, které tuto službu poskytují, jich najdeme poměrně dost. Proto je potřeba pečlivě vybrat.

nutné vlastnosti pro vedení firmy

Jednou z možností je virtuální sídlo Brno. To má výhodu v tom, že se jedná v podstatě o moravskou metropoli a vyhledávaný cíl turistů. Navíc se jedná o město, které je mezi lidmi velmi známé. Pokud jej tedy budete mít uvedeno, pak budete hned vědět, kde se nachází.

Samozřejmě však má i své nevýhody. Především na západě Čech nemá Brno zrovna dobrou pověst. Je tedy pravděpodobné, že se mu tito lidé budou spíše vyhýbat. To pro nás může být na škodu, zvláště pokud chceme expandovat po celé republice.

vývoj zisku firmy

Problém zde také může být, pokud chceme obchodovat i na mezinárodním trhu. Zde totiž o Brnu slyšel opravdu jen málokdo, na rozdíl například od Prahy. To může být pro naše cíle kontraproduktivní.

Pokud jsme malou firmou, což bývá nejčastější případ těch, kteří využívají virtuální sídla, pak musíme také uvážit polohu Brna. Tím, že je situované na východě naší země, není ani zdaleka tak dostupné prakticky pro polovinu české populace. Tím odrazujeme podstatnou část zákazníků.

Je tedy jasné, že je dobré si tuto problematiku předem promyslet, abychom udělali správné rozhodnutí. Může na tom totiž záviset budoucnost naší firmy.