Nejen každá firma, ale i každé Společenství bytových jednotek http://www.eprehledy.cz/prevody-jednotek-delka-objem-vaha.php musí vést své účetnictví.

Máte v domě založené Společenství vlastníků bytových jednotek? Tak to všichni členové posílají měsíčně předepsané zálohy dle předpisu nájmu na společný účet a jednou za rok je potřeba rozpočítat společné náklady na chod domu. Rozpočítat dle jednotlivých vodoměrů spotřebu vody na bytovou jednotku. Rozpočítat náklady na vytápění domu, opět podle jednotlivých měřičů tepla, které jsou na radiátorech a podle měřáku na patě domu. Rozpočítat elektřinu, kterou používáte na osvětlení společných prostor a na provoz výtahu. Někdy se rozpočítávají i náklady na úklid domu, pokud jej provádí externí firma. A každé rozúčtování má svoje pravidla, které vychází ze zákona a také ze Stanov společenství.

panelák

Účetní uzávěrku musí každý rok schválit schůze Společenství.

Sledovat celý rok platby dle předpisu nájmu, hlídat platby všech záloh dodavatelům energií, platit faktury za opravy v domě, zkrátka starat se o společné finance, to je úkol výboru Společenství, ale rozhodně to neznamená, že provádí i účtování SVJ. Ono by to ani nemělo logiku, kdyby výbor, který má pravomoci k účtu Společenství, tzn. může z něj vybírat peníze, tak kdyby dělal i účetnictví. Bylo by snadné provádět podvody a čerpat ze společných peněz do vlastní kapsy.

panelák

Účetnictví většině Společenství vlastníků jednotek provádí externí firmy. Má to jednu nespornou výhodu, jsou nezávislí a v podstatě kontrolují chování výboru Společenství, kteří mají stále pravomoci v bance, výbor platí faktury, výbor vybírá peníze, ale účetní firma hlídá, aby každý výběr byl podložený fakturou. Společenství vlastníků jednotek má společný účet, a proto je nutné dělat roční účetní uzávěrku. Externí firma ji provede profesionálně ke spokojenosti všech členů Společenství vlastníků.