Hypotéka je dlouhodobým úvěrem, kdy splacení je jištěno zástavním právem k nemovitosti nacházející se zásadně na území České republiky. Hypotéka neboli hypoteční úvěr může být účelový, kdy se jedná o investici do nemovitosti, rekonstrukci či jiné varianty financování do bydlení. Druhou alternativou je neúčelová hypotéka
 koloběh peněz
Bankovní společnosti obvykle poskytují hypotéky ve výši šedesát až osmdesát procent tržní hodnoty zastavené nemovitosti. Zastavenou nemovitostí může být jak nemovitost, která je obvatelná, ale může se jednat o nemovitost užívající pro relaxaci, tj. chata, rovněž může jít o pozemek.
 
Ohledně doby splatnosti v případě hypotéky se časový interval pohybuje v rozmezí řádů let, tj. může se jednat od pěti let až po dobu čtyřiceti let. Vše se odvíjí od konkrétní finanční instituce a jejich kritérií. Převážně se jedná o stejnou splátku po celou dobu. Nicméně výše splátek se může změnit v závislosti na změně úrokové sazby.
 rozpočet na dům
Bakovní společnosti mají odlišné požadavky na uchazeče žádající o úvěr. O hypotéku může zažádat i více žadatelů. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, která je plnoletá, svéprávná a má české občanství nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropského společenství. Banky poté individuálně posuzují striktně platební morálku žadatele a jeho bonitu. V případě odmítnutí se převážně jedná, jestliže žadatel nedisponuje prokazatelně dobrou bonitou či se jedná o nevhodnou zástavbu.
 
Kritéria pro výběr hypotéky
 
Hlavním parametrem při výběru je pro většinu žadatelů výše úrokové sazby. Ta se odvíjí od daného typu hypotéky, době splácení i době fixace úrokové sazby. Fixace značí dobu, po kterou banka nemůže klientovi změnit úrokovou sazbu. Optimálně se stanovuje na dobu jednoho roku, tří, pět, deseti či až patnácti let. Na konci této fixace může klient splatit hypotéku či její část bez jakékoliv sankce či dalších poplatků. Jestliže je zvolena kratší doba fixace, je tak i úroková sazba mnohem nižší. Neúčelová hypotéka je vždy dražší oproti hypotéce účelové.
 
Hypotéky, které jsou striktně určené na bydlení disponují také nižší úrokovou sazbou, než je tomu v případě hypotéky, kterou lze využít i v rámci jiného účelu. Reálné je rovněž u některých hypotečních úvěrů kombinace účelové části s neúčelovou, například do určitého procenta z celkové hodnoty úvěru.